ย้อนหลัง 10 ปี สถิติ SET Index ฟื้นตัวหลังเผชิญวิกฤต