รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
BTNC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ศิราธาน จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 13.8796% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.7188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.8796% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.7188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 20.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 39.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 30.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 76.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 20.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 51.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 96.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 10.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 30.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 76.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------