รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ DPAINT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
DPAINT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (DPAINT)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : DPAINT
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 28 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 28 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 230,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 230,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 230,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 53,250,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 53,250,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 7.50
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 19 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
______________________________________________________________________