รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 17:17:00
หัวข้อข่าว
สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Japanese Rubber Futures)
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ที่จะเริ่มเข้าทำการซื้อขาย
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________