รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 07:45:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ GLORY เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
GLORY
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (GLORY)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : GLORY
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 25 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 25 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 270,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 270,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 135,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 70,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 66,800,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 3,200,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 2.80
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 12 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ
______________________________________________________________________