รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ย. 2564 08:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
CPANEL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) (CPANEL)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : CPANEL
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 30 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 150,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 150,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 150,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 39,500,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 35,550,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 3,950,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 6.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 21 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป
______________________________________________________________________