รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการสำหรับ PLANB Futures เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ PLANB ฉบับที่ 1
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แจ้งการดำเนินการสำหรับ PLANB Futures
เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ PLANB ฉบับที่ 1

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________