รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 12:42:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พัฒนา DR อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยและสิงคโปร์ เชื่อมการลงทุน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศ
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                          JOINT RELEASE
                                  ฉบับที่ 70/2564
                                  15 กันยายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พัฒนา DR อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยและสิงคโปร์ 
เชื่อมการลงทุน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนอาเซียน 
เปิดตัวโครงการ DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore DR Linkage) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน
เข้าถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเทศผ่านการซื้อขาย DR (Depositary Receipt)
ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียนที่มีการเชื่อมโยง DR ระหว่างกัน
คาดเปิดการซื้อขาย ภายในปี 2565

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ (DR) ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ หรือ Thailand-Singapore DR Linkage
ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศสามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดภูมิภาคที่โดดเด่นและมีศักยภาพ

สำหรับ DR ที่จะเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ไทยจะอ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SGX 
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในสิงคโปร์ เช่น
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) ขณะที่ DR ที่จะซื้อขายใน
SGX นั้น จะอ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ทำให้ผู้ลงทุนในสิงคโปร์สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของ บจ. ไทยที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศสามารถซื้อขาย DR ผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ด้วยเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งการซื้อขายจะเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศที่ DR เข้าจดทะเบียน
คาดว่าจะสามารถเปิดการซื้อขาย DR ดังกล่าวได้ใน 12 เดือนข้างหน้า

"DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ 
นับเป็นโครงการแรกระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามตลาดระหว่างกัน
ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศของตลาดทุน เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างสองตลาด โดย DR
Linkage ไทย-สิงคโปร์ ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารพอร์ต
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศได้อย่างสะดวก
แต่ยังเชื่อมโยงสภาพคล่องของตลาดชั้นนำในอาเซียนทั้งสองแห่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคา
ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการต่อยอดธุรกิจใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
ขณะเดียวกันยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนไทยและสิงคโปร์อีกด้วย" ภากรกล่าว

นายหลอ บุญ ไช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เปิดเผยว่า "SGX 
เป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์ไทยมาอย่างยาวนาน ความร่วมมือในการพัฒนา DR Linkage
ระหว่างไทยกับสิงคโปร์จะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเทศสร้างการเติบโตของตลาดทุนไปด้วยกัน
และพัฒนาโครงสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จุดเด่นของแต่ละฝ่ายนี้
จะทำให้เราสามารถสร้างความเชื่อมโยงที่ไม่ใช่เพียงข้ามพรมแดนเท่านั้น
แต่ยังลงทุนข้ามสินทรัพย์หลากหลายประเภทอีกด้วย"

*********************************************************

Depositary Receipt (DR)
เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ออก DR 
จะซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศมาเก็บรักษาไว้ แล้วเสนอขาย DR
ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน โดยผู้ออกจะนำส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ
จากหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนใน DR
จึงเปรียบเสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ
แต่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป
รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำและน่าเชื่อถือของเอเชีย ให้บริการซื้อขายตราสารทุน 
ตราสารหนี้ และอนุพันธ์ ด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด นอกจากนี้
ยังเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในเอเชียที่ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับค
วามยั่งยืน (sgx.com/first) ในฐานะที่มีความเป็นสากลที่สุดในเอเชีย
ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย การจดทะเบียน ซื้อขายหลักทรัพย์ หักบัญชี ชำระบัญชี ฝาก
และบริการข้อมูล ประมาณ 40% ของบริษัทจดทะเบียนและมากกว่า 80% ของหุ้นกู้จดทะเบียนมาจากต่างประเทศ SGX
เป็นตลาดต่างประเทศที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกสำหรับการอ้างอิงดัชนีหุ้นของจีน อินเดีย ญี่ปุ่น
และอาเซียน และนำเสนอสินค้าโภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
มีสำนักงานใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับ AAA ของสิงคโปร์ SGX
เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในด้านการจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการเคลียริ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.sgx.com

                     "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________