รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2564 16:49:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนสิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                         ฉบับที่ 67 /2564
                                 9 กันยายน 2564

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนสิงหาคม 2564

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมการควบคุมสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 
สายพันธุ์เดลต้าในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องในหลายพื้นที่
ประกอบกับการจัดงาน Thailand Focus ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน
อีกทั้งผลการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เมือง Jackson Hole เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
มีมติคงสภาพคล่องการทำ Quantitative Easing ส่งผลให้ Sentiment ของผู้ลงทุนกลับมาอยู่ในเชิงบวกอีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังเห็นสัญญาณเงินทุนเคลื่อนย้ายของผู้ลงทุนจากต่างชาติกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยง
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในภูมิภาค ASEAN ส่งผลให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าอยู่ที่ 32.34 บาทต่อดอลล่าร์
 สรอ.

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.7%
จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 8 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 13.1%
ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.7% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า 
เมื่อพิจารณาช่วง 8 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 13.1%
ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
-ในเดือนสิงหาคม 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และกลุ่มบริการ
-ในเดือนสิงหาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
63.8% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 8 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,886
ล้านบาท
-ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนแรกในปี 2564 โดยในเดือนสิงหาคม 2564 
ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 5,584 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม
89,975 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 102,609 ล้านบาท นอกจากนี้
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
-ในเดือนสิงหาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท และ 1 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใน 8 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO)
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN
-Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 19.3 เท่า และ 
20.2 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.7 เท่า และ 18.2
เท่าตามลำดับ
-อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.38% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.35%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ในเดือนสิงหาคม 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 473,152 สัญญา 
เพิ่มขึ้น 11.8% จากเดือนก่อน และในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 533,152
สัญญา เพิ่มขึ้น 13.4% ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures, Gold online futures และ USD
Futures เป็นสำคัญ

               "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________