รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2564 08:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 09 ก.ย. 2564
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
ตามที่ NOK ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 
ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(รายละเอียดตาม PDF File)
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 10 ก.ย. 2564
เหตุผล                       :
 - บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________