รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ย. 2564 17:22:00
หัวข้อข่าว
Trading Alert List Information
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Trading Alert List                


เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า 
และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List        : 07 ก.ย. 2564
ประจำวันที่
หลักทรัพย์                     : EFORL

หลักทรัพย์                     : CHO

หลักทรัพย์                     : T

หลักทรัพย์                     : THCOM

หลักทรัพย์                     : NBC
การดำเนินการตามมาตรการ               :
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อข่าว 'หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย'
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________