รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2564 08:56:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ GL และ MAX กรณีไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
 - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 ก.ย. 2564
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ GL และ MAX กรณีไม่นำส่งงบการเงินปี 2563 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน 
ส่งผลให้ทั้ง 2 บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (รายละเอียดตาม PDF)
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 03 ก.ย. 2564
เหตุผล                       :
 - บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________