รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ IRCP
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ IRCP
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 05 ก.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
______________________________________________________________________