รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2564 17:18:00
หัวข้อข่าว
สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options)
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้งสัญญาใหม่ ที่จะเริ่มเข้าทำการซื้อขาย
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________