รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
SET News :ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 41/2564
                                                 7 
มิถุนายน 2564

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) 
ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 21
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 13 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 34 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

หลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)
- บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)
FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC)
- บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC)
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. เจ มาร์ท (JMART)
- บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX)
- บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)
- บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL)
- บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
- บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)
- บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK)
- บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)
- บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)
FTSE SET Shariah Index
- บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ)
- บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE)
- บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH)
- บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN)
- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)
- บมจ. บีซีพีจี (BCPG)
- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)
- บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (CCET)
- บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD)
- บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC)
- บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)
- บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
- บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (LANNA)
- บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC)
- บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)
- บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC)
- บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง(PSH)
- บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH)
- บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN)
- บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY)
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)
- บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP)
- บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)
- บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA)
- บมจ. สยามราชธานี (SO)
- บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA)
- บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT)
- บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ไทยวา (TWPC)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
- บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN)
- บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)

หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)
FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)
FTSE SET Shariah Index
- บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)
- บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX)
- บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)
- บมจ. เอสไอเอสบี (SISB)
- บมจ. วีนิไทย (VNT)

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์
www.ftse.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม
 2564

                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________