รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2564 13:50:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูล ESG ของ บจ. ไทย
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 39/2564
                                                 4 
มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูล ESG ของ บจ. ไทย
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ 
บจ. ไทยผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแหล่งเดียว

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงการลงทุนที่ยั่งยืน โดยในการสนับสนุนการลงทุนแบบยั่งยืนนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้เผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนให้ผู้ลงทุนใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของ บจ.
โดยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)
ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่จัดทำโดยองค์กรไทยและองค์กรระดับสากลไว้บนเว็บไซต์ www.settrade.com
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าดูข้อมูล ESG หุ้นไทยแล้วกว่า 300,000 เพจวิว
เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ลงทุนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น

"ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรของโลก 
เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับมุมมองที่หลากหลาย
โดยมุ่งหวังว่าข้อมูล ESG
จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาหลักทรัพย์ที่จะเลือกลงทุน
และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย" ดร. รินใจกล่าว

จิตรา เฮ็ปเบิร์น Head of APAC ESG Client Coverage ของ MSCI กล่าวว่า MSCI 
ยินดีที่ได้มีส่วนให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ที่จัดทำโดย MSCI
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดย MSCI มุ่งมั่นที่จะยกระดับความโปร่งใสและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
ESG ของ บจ. ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย ได้แก่ ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CG 
Report) ข้อมูลรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ข้อมูลสมาชิกในดัชนี
SETTHSI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG
จากองค์กรชั้นนำระดับโลก Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris รวมถึงล่าสุด MSCI
เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยได้รับข้อมูลในมุมมองที่หลากหลายและครบถ้วนมากขึ้น โดยสามารถติดตามได้ที่เมนู "ESG
Information" ที่เว็บไซต์ www.settrade.com

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________