รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย มนต์รัก แสงศาสตรา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.0983% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 17.3802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.0983% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 17.3802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย มารุต แสงศาสตรา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.0983% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 17.3802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.0983% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 17.3802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 12.1966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 12.1966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.1129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.9781% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.1129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.0199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย สำนักงานประกันสังคม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.9595% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.9595% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สันติ โกวิทจินดาชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.6028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.2107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.6028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.2107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------