รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ค. 2564 16:59:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนเมษายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                           ฉบับที่ 30 /2564
                                 6 พฤษภาคม 2564

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนเมษายน 2564

ในช่วงมกราคม-เมษายน 2564 แต่ละประเทศทยอยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ให้ประชากรโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้ IMF
คาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ภาวะปกติ และปรับประมาณการเติบโตของ GDP โลกเพิ่มขึ้นจาก
5.5% เป็น 6.0% โดยการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทย
ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์ปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงเล็กน้อย
ส่วนหนึ่งเพราะได้รับปัจจัยบวกจากภาคการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาส 1/2564
ที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวแข็งแกร่งอีกทั้งนักวิเคราะห์ยังปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเพิ่มขึ้นอย่
างต่อเนื่อง

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,583.13 จุด เพิ่มขึ้น 9.2 % จากจากสิ้นปี 2563
ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
จากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่ทยอยประกาศผลประกอบการที่แข
็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563
ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,583.13 จุด เพิ่มขึ้น 9.2 % จากจากสิ้นปี 2563 
ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในขณะที่ SET Index
ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า
-ในเดือนเมษายน 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
-ในเดือนเมษายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 93,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
37.0% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 4 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,115
ล้านบาท
-ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศยังคงมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ 51.6% ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด 
โดยผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยในเดือนเมษายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
3,446 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 32,816 ล้านบาท
-ในเดือนเมษายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 4 
เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN
ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการเข้าจดทะเบียนของบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)
-Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 19.5 เท่า และ 
39.3 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.8 เท่า และ 22.6
เท่าตามลำดับ
-อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.39% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.34%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ในเดือนเมษายน 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 473,676 สัญญา 
ลดลง 23.80% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ SET50 Index Futures, Single Stock Futures และ Gold
Online Futures

                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________