รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ค. 2564 08:06:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ DITTO เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DITTO)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : DITTO
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เทคโนโลยี
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 06 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 06 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 440,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 440,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 220,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 80,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 72,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 7.50
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 23 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร 
(Document and Data Management Solution)
และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ
______________________________________________________________________