รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2564 07:45:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ PACO เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
PACO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด 
(มหาชน) (PACO)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : PACO
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 22 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 22 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 1,000,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 1,000,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 500,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 260,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 260,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 1.40
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 10 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
______________________________________________________________________