รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2564 08:52:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ POST และ THAI กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
หลักทรัพย์
POST
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 08 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ POST และ THAI กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
ตามที่ POST และ THAI ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้น
มีค่าน้อยกว่าศูนย์ ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (รายละเอียดตาม PDF File)
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 09 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
 - บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________