รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
SA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ทานันท์รัชช์ กิจศรีโอภาค
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.0073% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.9818% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.0073% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.9818% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.8979% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.453% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.8979% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.453% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย อุทร ภูษิตกาญจนา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 12.8012% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 12.8012% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.6053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.6053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.6053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.6053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------