รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการสำหรับ GLOBAL Futures เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ GLOBAL ฉบับที่ 2
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แจ้งการดำเนินการดำเนินการสำหรับ GLOBAL Futures
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ GLOBAL ฉบับที่ 2

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________