รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว
สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ที่จะเริ่มเข้าทำการซื้อขาย
ตั้งแต่ช่วง Night Session ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________