รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ม.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
NER
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ("SILCHESTER")
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9938% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9938% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ 
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 18.1565% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.8533% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 18.1565% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.8533% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.6666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0155% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 70.075% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ดุษฎี โรจตระการ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.6666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0155% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 70.075% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.1931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 32.4447% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.1931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 32.4447% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------