รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ย. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์
SFLEX
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.6375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 18.8267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.6375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 18.8267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย TRI-STAGE INC.
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.9899% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.7773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9899% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.7773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.5365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 38.5292% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.5365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 38.5292% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 60.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 60.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------