รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2563 06:55:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ JKN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (JKN)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : บริการ
หมวดธุรกิจใหม่                    : สื่อและสิ่งพิมพ์
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 
และธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า
วันที่มีผล                      : 12 พ.ย. 2563
______________________________________________________________________