รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2563 16:41:00
หัวข้อข่าว
mai News :ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เริ่มซื้อขาย 11 พ.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                ฉบับที่ 86 / 2563
                                     10 พฤศจิกายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เริ่มซื้อขาย 11 พ.ย. นี้

บมจ. สบาย เทคโนโลยี ผู้นำด้านการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 
พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 11 พ.ย. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,512.50
ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "SABUY"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. สบาย 
เทคโนโลยี ธุรกิจตู้เติมเงินและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai
ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SABUY" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

SABUY เป็นผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีการเงินที่มี Ecosystem สำหรับธุรกิจค้าปลีกของตนเอง 
โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจหลักเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
"เติมสบายพลัส" ซึ่งปัจจุบันให้บริการมากกว่า 52,000 ตู้ทั่วประเทศ 2) ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ภายใต้แบรนด์ "เวนดิ้ง พลัส" และ "6.11 select" รวมกันมากกว่า 5,700 ตู้ 3)
ธุรกิจติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร ปัจจุบันมีศูนย์อาหารที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท 213 แห่ง และ 4)
ธุรกิจให้บริการการชำระเงิน ภายใต้ชื่อ "สบาย มันนี่"

SABUY มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,005 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 
887.98 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 117.02 ล้านหุ้น
โดยบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563
ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 292.55 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,512.50
ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABUY เปิดเผยว่า 
บริษัทมั่นใจว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
จะช่วยผลักดันให้บริษัทขยายธุรกิจการให้บริการรับชำระเงิน และการขยาย Ecosystem
การรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง รวมถึงช่วยผลักดันการขยายธุรกิจ New Retail
หรือการค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตอบไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภคทุกกลุ่มทั่วประเทศ
โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายจุดให้บริการ
และขยายธุรกิจการให้บริการชำระเงินเพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ SABUY จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายชูเกียรติ ถือหุ้น 29.85 %
กลุ่มครอบครัวนายอานนท์ชัย วีรประวัติ ถือหุ้น 28.45% และนายวรวิทย์ ชัยลิปมนตรี ถือหุ้น 2.90%
โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40%
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.sabuytechnology.com และที่ www.set.or.th
  

                        "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________