รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2563 18:21:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                             ฉบับที่ 85 /2563
                                  9 พฤศจิกายน 2563

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2563

ในเดือนตุลาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาปรับตัวดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา และเกรงจะเกิด Lock
Down รอบ 2 ใน EU แต่ SET Index ปรับตัวทิศทางตรงข้ามกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 SET Index ปิดที่ 1,194.95 จุด ลดลง 3.4% จากเดือนก่อน และปรับลดลง
24.4% จากสิ้นปีก่อน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ MSCI ASEAN อย่างไรก็ดี SET Index
ที่ปรับลดลงทำให้อัตราส่วน P/E ratio ปรับลดลงมาใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค
อีกทั้งอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563
อยู่ที่ระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย ทั้งนี้
เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่าหลายอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index
โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ หมวดธุรกิจการเกษตร
และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนตุลาคม
2563 อยู่ที่ 53,269 ล้านบาท ทำให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่
63,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ mai Index ทำสถิติสูงสุดในปี 2563
ที่ 327.12 จุด (7 ต.ค.) ก่อนปิดที่ 309.56 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 
โดยผู้ลงทุนต่างชาติยังมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 10 เดือนแรกของปี 2563
ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 2.98 แสนล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 4 บริษัท 
ใน mai 5 บริษัท ทำให้ใน 10 เดือนแรกของปี 2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO)
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 SET Index ปิดที่ 1,194.95 จุด ลดลง 3.4% จากเดือนก่อน และปรับลดลง 24.4% 
จากสิ้นปีก่อน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ MSCI ASEAN
-  เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่าหลายอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index 
โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
-  มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ 53,269 ล้านบาท 
ทำให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 63,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9%
 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
-  นอกจากนี้ mai Index ทำสถิติสูงสุดในปี 2563 ที่ 327.12 จุด (7 ต.ค.) ก่อนปิดที่ 309.56 จุด ณ 
สิ้นเดือนตุลาคม
-  ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 
โดยผู้ลงทุนต่างชาติยังมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 10 เดือนแรกของปี 2563
ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 2.98 แสนล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อสุทธิ
-  ในเดือนตุลาคม 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 4 บริษัท
ใน mai 5 บริษัท ทำให้ใน 10 เดือนแรกของปี 2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO)
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN
-  Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 21.5 เท่า และ 
20.7 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 17.0 เท่า และ 18.2
เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 3.54% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.77%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในเดือนตุลาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 372,792 สัญญา ลดลง 13.8%
จากเดือนก่อน โดยเป็นการลดลงในเกือบทุกประเภท ยกเว้น SET 50 Index Options อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10
เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 456,923 สัญญา เพิ่มขึ้น 9.7%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่เพิ่มขึ้นจาก SET50 Index Futures , Gold Online Futures และ Currency
Futures

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________