รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2563 14:09:00
หัวข้อข่าว
SET News : SET forges the first partnership with KBTG to develop an end-to-end platform for digital assets
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                
 Joint Release
                                        
 SET News 69/2020
                                        
 October 5, 2020

SET forges the first partnership with KBTG to develop an end-to-end platform for
 digital assets

BANGKOK, October 5, 2020 - The Stock Exchange of Thailand (SET) has initiated 
the fully integrated Distributed Ledger Technology (DLT)-based digital asset
investment service, spanning from a linkage with Initial Coin Offering (ICO)
portals, digital asset exchanges to digital wallets via a collaborative
development with KASIKORNBANK (KBank)'s technology arm Kasikorn
Business-Technology Group (KBTG). The imminent service will broaden fundraising
and investment opportunities that harness creativity?unleashing unlimited growth
under related law and regulatory framework. SET is poised to partner with other
entities to create a complete digital asset ecosystem to enhance capabilities
at an international level. This digital asset initiative, in compliance with the
Thai Securities and Exchange Commission (SEC)'s policy, is set to go live in
2021.

SET President Pakorn Peetathawatchai said SET has set up Thai Digital Assets 
Exchange Co., Ltd. to continuously drive the development of an end-to-end
digital asset platform - covering (1) ICO portal connectivity to participants
with products that match demands of both investors and issuers, (2) digital
asset exchange as a secondary market, and (3) digital wallet to securely store
digital tokens. The innovative service will not only provide new channels for
fundraisers but also create investment opportunities in alternative assets since
the enactment of the Royal Decree on the Digital Asset Businesses under the
regulation and supervision of the SEC became effective in 2018.

"SET and KBTG have collaborated to design a prototype of an open digital asset 
platform, enabling all participants from capital market, financial market, real
and social sectors to use the platform in a transparent and fair manner under
generally accepted rules complied with by all parties. With this partnership,
KBTG would be the first ICO portal service provider linking up to SET-initiated
platform. At this stage, both parties are assessing the feasibility and
analyzing benefits for all involved parties and preparing to apply for relevant
digital asset operating licenses from the SEC. SET aims for the first token
fundraising on the impending platform to commence in 2021. The platform is one
of SET's strategic projects initiated in line with the government's policy
towards developing the country's Digital Economy, as well as catering to future
needs of fundraisers and investors. Moreover, this platform will eventually
connect to the Digital Infrastructure for Capital Market, aligned with the SEC's
 vision and policy," added Pakorn.

KBTG Chairman Ruangroj Poonpol said the partnership with SET to develop the 
end-to-end digital asset platform is originated from the mutual vision to expand
investment channels with the new platform and to broaden fundraising
opportunities while offering alternative products with various returns and risk
on top of the current financial products. This effort is in line with KBank's
strategy that focuses on providing democratized savings and investment services
for its customers.
 
"KBTG has expertise as one of the pioneers in infrastructure development for the
electronic letter of guarantee on blockchain technology (e-LG on Blockchain) by
jointly working with BCI (Thailand) Co., Ltd., which made the company among the
country's first movers in putting the technology into practice. Our
collaboration with SET aims to develop an open platform that creates new
opportunities for Thai businesses by allowing them to tap into new sources of
funding that fosters their growth potential. The new platform is expected to be
more flexible than the existing solutions in the market by designing offered
token to incorporate traits of equity, bond, and mutual fund unit that not only
delivers monetary returns but also utility rights; this makes for an interesting
aspect of asset-backed tokens issued by ICO Portal. We believe that the
collaboration will be a turning point in the country's fundraising and
investment landscape in the next few years," added Ruangroj.

Participants interested in mobilizing funds through the digital asset platform, 
please contact SET's Capital Market Utility Department via e-mail:
DigitalAssetPlatform@set.or.th or KBTG at DigitalAsset@kbtg.tech.

About Thai Digital Assets Exchange Co., Ltd. and Kasikorn Business-Technology 
Group (KBTG)

Thai Digital Assets Exchange Co., Ltd., a company under SET Group, has been 
established to operate a digital asset exchange for the purpose of trading or
exchanging digital assets, under the approval of regulatory agencies.

Kasikorn Business-Technology Group (KBTG), KBank's technology arm, oversees the 
back-office system and builds a strong fortress to facilitate customers (under
Customers First mission). We are the driving force behind KBank's success and
digital leadership.

                     "SET...Make it Work for Everyone"
                    Follow us on Twitter @SET_Thailand
______________________________________________________________________