รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ย. 2563 17:04:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ "ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์" 1 ต.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 64/2563
                                       21 กันยายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ "ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์" 1 ต.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติ "ชอร์ตเซล" 
ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) "ซีลลิ่ง & ฟลอร์" +/- 30%
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เกณฑ์ปกติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price
Limit) +/- 30% มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 กันยายน 2563

ด้วยภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติจากช่วงที่ตลาดเคยผันผวนรุนแรง SET และ 
TFEX จึงกำหนดให้เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สรุปหลักเกณฑ์ปกติ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ราคาขายชอร์ต (Short Sell)
เกณฑ์ปกติ Zero Plus Tick (ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย)
เกณฑ์ชั่วคราว Uptick (ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย)

เกณฑ์ Ceiling & Floor
หุ้น / หน่วยลงทุน / DR / ETF / Warrant / DW / TSR เกณฑ์ปกติ +/- 30% เกณฑ์ชั่วคราว +/- 15%
Foreign share เกณฑ์ปกติ +/- 60% เกณฑ์ชั่วคราว +/- 30%

หมายเหตุ: Warrant / DW / TSR กำหนด Ceiling & Floor +/- 30% 
ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

เกณฑ์ Daily Price Limit
SET50 Index Futures / SET50 Index Options / Sector Futures / Single Stock Futures เกณฑ์ปกติ +/- 30%
เกณฑ์ชั่วคราว +/-15%

หมายเหตุ: SET50 Index Options กำหนด Daily Price Limit +/- 30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index 
ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า

                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________