รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ย. 2563 08:20:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ LB29DA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 18 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 17/09/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ LB29DA ดังนี้
พันธบัตร LB29DA มีจำนวนวงเงินประมูล 12,000,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 12,000.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 120,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 120,400.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18/09/2563 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________