รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2563 16:35:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 8 ก.ย. 63 นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                 ฉบับที่ 61 / 2563
                                          3 กันยายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 8 ก.ย. 63 นี้

บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ 
ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง
หรือ MLM พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ก.ย. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์  ณ ราคา 1,140 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "SCM"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง
(Multi-level Marketing หรือ "MLM") เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SCM" ในวันที่ 8 กันยายน
2563

SCM ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level 
Marketing หรือ "MLM") โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้ให้บริษัทกว่า 70%
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ นิวทรินัล (Nutrinal)
จัดจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายนักธุรกิจและตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันมีจุดกระจายสินค้าจำนวน 23 สาขาทั่วประเทศ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศอีก 6
ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้
บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้
เพื่อขยายและดำเนินการปรับปรุงในพื้นที่สาขาเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า
อีกทั้งดำเนินการเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

SCM มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)
ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 285 ล้านบาท
และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,140 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญ SCM

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร SCM เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้น 
SCM จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นว่า
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยยกระดับแบรนด์ของ SCM
และสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปในวงกว้างและสมาชิกรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ในอนาคต
นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจของ SCM
จากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

ขณะที่นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวเสริมว่า SCM 
ถือเป็นบริษัทในธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มตัวรายแรกของประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ ตอกย้ำว่าบริษัทฯ คือ
ตัวจริงในธุรกิจเครือข่ายที่สามารถรักษาระดับยอดขาย

เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา และมีสินค้าที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกและผู้บริโภค เพราะ SCM ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้า
เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมั่นใจว่า SCM
จะเป็นหุ้นที่จับตามองสำหรับนักลงทุน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock)
และจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ (Dividend Stock)
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว

โดย SCM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ
และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หลัง IPO SCM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 
ซึ่งถือหุ้นรวม 40.96% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว กลุ่มครอบครัวนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ถือหุ้น 31.05%
 
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.successmore.com และที่ www.set.or.th
  
                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________