รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2563 09:16:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XM (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศแก้ไขวันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2563 โดยกำหนดให้วันที่ 4 และ 
7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดทำการ (ชดเชยวันสงกรานต์) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XM
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
______________________________________________________________________