รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2563 08:57:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ PIMO
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (PIMO)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 14 ส.ค. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________