รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2563 17:54:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฏาคม 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                          ฉบับที่ 47 /2563
                                  6 สิงหาคม 2563
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฏาคม 2563

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 SET Index ปิดที่ 1,328.53 จุด ค่อนข้างทรงตัว โดยลดลง 0.8% จากเดือนก่อน 
สาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน
ความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกสอง
อีกทั้งเป็นช่วงเวลาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ
รวมถึงการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งปีแรกทำให้ SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ทั้งนี้แม้ว่า SET Index ปรับลดลง 15.9% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง
19.4% จากสิ้นปีก่อนหน้า

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว
เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่าอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index
และมีสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในแดนบวกได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
และในบางหมวดธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวหลังเริ่มมีการคลายการล็อคดาวน์ อาทิ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้
ในเดือนกรกฎาคมยังมีสัญญาณการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ที่อยู่นอกกลุ่ม SET100
ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 64,010 ล้านบาท
อยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563
ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 67,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ เริ่มเห็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น 
สังเกตจากผู้ลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลง อีกทั้งเริ่มมีกิจกรรม IPO
อีกครั้ง โดยในเดือนนี้มีหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์
(STGT) และ บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SICT) มีมูลค่าระดมทุน (IPO) รวม 15,043 ล้านบาท
อีกทั้งมีมูลค่าการซื้อขายรวมถึง 81,441 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.46% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของเดือนนี้

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 SET Index ปิดที่ 1,328.53 จุด ลดลง 
0.8% จากเดือนก่อน และลดลง 15.9% จากสิ้นปีก่อน ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 19.4%
จากสิ้นปีก่อน
-  เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่ามีบางอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index 
และมีสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในแดนบวกได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
-  นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคมยังเป็นเดือนแรกที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ที่อยู่นอก SET100 
และในบางหมวดธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวหลังเริ่มมีการคลายการล็อคดาวน์ อาทิ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
-  มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 64,010 ล้านบาท และในช่วง
7 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 67,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.3%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
-  เมื่อพิจารณาการซื้อขายตามประเภทผู้ลงทุนผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็
นเดือนที่ 5 โดยอยู่ที่ 48.03% ของมูลค่าการซื้อขายรวม นอกจากนี้
ผู้ลงทุนต่างประเทศมีแนวโน้มขายหุ้นไทยลดลง โดยในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเพียง 9,938
ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าขายสุทธิที่ต่ำที่สุดในรอบ 7 เดือน
-  Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 21.4 เท่า และ
19.1 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 16.3 เท่า และ 17.5
เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 3.66% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.03%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในเดือนกรกฎาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 397,340 สัญญา ลดลง 
20.3% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจาก Single Stock Future และ SET 50 Index Futures และในช่วง 7
เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 484,269 สัญญา เพิ่มขึ้น 21.75%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

                       "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________