รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.4199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.6915% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.4199% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.6915% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อินทิรา ช่วยสนิท
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 14.8171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.8171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 14.8171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 18.6222% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 14.8171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 18.6222% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 40.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 40.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.4777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.2318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.4777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.2318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------