รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 08:52:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ NOK
หลักทรัพย์
NOK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 03 ส.ค. 2563
เหตุผล                       :
 - ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
หมายเหตุ                      :
- หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับ สมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
- NOK ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลรับคำร้องแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
รายละเอียดตามข่าวบริษัท วันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563
______________________________________________________________________