รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2563 09:09:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ POLAR เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________