รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                      ฉบับที่ 37 /2563
                             8 กรกฎาคม 2563
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน 2563

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.3% จากเดือนก่อน 
ทั้งนี้หากพิจารณาผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้น 2.8%
โดยในเดือนมิถุนายนเมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปีก่อนพบว่าเกือบทุกอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า
SET Index ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว
แต่เมื่อพิจารณามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันพบว่ามีความคึกคักมาก โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET
และ mai อยู่ที่ 77,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
และเป็นเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงที่สุดในรอบ 30 เดือน
และสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติการณ์ ส่งผลให้ในครึ่งแรกของปี 2563
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 68,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ลงทุนในประเทศเป็นหลัก
ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
อยู่ที่ 48.76% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

นอกจากนี้ เริ่มเห็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น 
สังเกตจากผู้ลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงและกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดต
ราสารหนี้ อีกทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลับมามีกิจกรรมการระดมทุนในตลาดแรกและเริ่มทยอยนำหุ้น
IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นผู้นำของภูมิภาคในด้านมูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2563

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ปิดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.3% 
จากเดือนก่อน และลดลง 15.2% จากสิ้นปีก่อน แต่หากพิจารณาผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น 2.8%
และลดลง 17.8% ตามลำดับ
-  ในเดือนมิถุนายน 2563 
เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปีก่อนพบว่าเกือบทุกอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index ยกเว้น
กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
-  ในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 22,381 
ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดอื่นในภูมิภาค ทำให้ในครึ่งแรกปี 2563
ผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 215,736 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อสุทธิ
-  มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2563 ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 77,359 
ล้านบาท เพิ่ม 27.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งถือเป็นเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงที่สุดในรอบ 30 เดือน
และสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติการณ์
-  ขณะที่ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 
โดยอยู่ที่ 48.76% ของมูลค่าการซื้อขายรวม
-  Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 20.5 เท่า 
และ 18.7 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.5 เท่า และ 16.0
เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 3.70% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.15%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในเดือนมิถุนายน 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 498,244 สัญญา 
เพิ่มขึ้น 56.6% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจาก SET50 Index Futures และ Single Stock Future
และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 498,402 สัญญา เพิ่มขึ้น 31.8%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________