รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2563 13:12:00
หัวข้อข่าว
TFEX News :TFEX เพิ่ม 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 13 ก.ค. นี้
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 3/2563
                                              7 
กรกฏาคม 2563

TFEX เพิ่ม 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 13 ก.ค. นี้

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เพิ่ม 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 13 ก.ค. 2563 
เป็นต้นไป เพิ่มทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนและใช้บริหารพอร์ตได้ทุกสภาวะตลาด

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
หรือ TFEX กล่าวว่า TFEX เตรียมเพิ่ม 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของสินค้า Stock Futures จากปัจจุบันที่มี 110
หุ้น รวมเป็น 122 หุ้นอ้างอิง ซึ่งครอบคลุมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน
สำหรับครึ่งแรกปี 2563 Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 24,751,587 สัญญา หรือเฉลี่ย 201,232
สัญญาต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 40% ของการซื้อขายทั้งตลาด โดย Stock Futures ชุดใหม่จะเริ่มซื้อขาย 13 ก.ค.
 2563 เป็นต้นไป

12 หุ้นอ้างอิงใหม่ ประกอบด้วย BPP, EASTW, TPIPP และ WHAUP จากหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค JMT 
จากหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ M และ OSP จากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม MBK จากหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ THG
จากหมวดการแพทย์ TOA จากหมวดวัสดุก่อสร้าง TQM จากหมวดประกันภัยและประกันชีวิต และ VNT
จากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

"Stock Futures เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง 
ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าและใช้เป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนนอกจากการลงทุนในหุ้นโดยตรงมากขึ้น
เพราะใช้เงินทุนน้อยกว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วยสามารถใช้ทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ทั้งนี้
ปัจจุบัน Stock Futures มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) 4 ราย
เพื่อช่วยทำให้การซื้อขายเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น" นางสาวรินใจ กล่าวเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อโบรกเกอร์ TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ 
www.TFEX.co.th สอบถามโทร 0 2009 9999
______________________________________________________________________