รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2563 19:45:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 36/2563
                                               3 
กรกฏาคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย 
เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยรวบรวม "ESG Information"
หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมิน
ไว้ในเว็บไซต์ settrade.com พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo
Eiris ในการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน
 
ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
ปัจจุบัน มิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
นับว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่งเสริมการลงทุนโดยยึดหลักความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน
โดยล่าสุดเผยแพร่ข้อมูล "ESG Information" ในเว็บไซต์ settrade.com

"ESG Information" รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ได้แก่ 
ข้อมูลการเป็นองค์ประกอบในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ดัชนี SET THSI
และรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และผล การสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CG Report)
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังรวมเอาข้อมูลจากพันธมิตรระดับโลก Arabesque S-Ray และ
Vigeo Eiris ซึ่งให้บริการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Rating Agencies)
ของธุรกิจทั่วโลก นำข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG
ของบริษัทจดทะเบียนไทยมาเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนไทยติดตามข้อมูลได้โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการเปรียบเทียบมุมมองความยั่งยืนทั้งในบริบทของตลาดทุนไทยและผ่านมุมมองขององค์กรระดับสากล
เพื่อผู้ลงทุนไทยมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการเติบโตและมูลค่ากิจการในระยะยาว

เกออร์ก เคลล์ ประธานกรรมการ บริษัท อะราเบสก์ กรุ๊ป และกรรมการบริหารผู้ก่อตั้ง 
กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า
ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินงานตามหลัก ESG
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน
บริษัทเชื่อว่าข้อมูลการประเมินความยั่งยืนในหลากหลายมิติของ Arabesque S-Ray
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย

จูเลียต แมคเครซี หัวหน้าตลาดกลุ่มประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท วิจีโอ ไอริส จำกัด
กล่าวว่า การเผยแพร่ข้อมูลคะแนนด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยในครั้งนี้
จะเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และเชื่อว่าจะมีส่วนในการส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคต่อไป

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยที่เมนู "ESG Information" ภายใต้เมนูสินค้า
 "หุ้น" หรือในหน้าข้อมูลหุ้นรายตัว ที่ www.settrade.com ได้แล้ววันนี้

                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เกี่ยวกับ Arabesque S-Ray
Arabesque S-Ray เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านข้อมูล การวิจัย 
และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ
Big Data มาประกอบการประเมินผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ทั่วโลก กว่า 7,500
บริษัท โดย Arabesque S-Ray มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
และมีสำนักงานที่ลอนดอน บอสตัน สิงคโปร์ และโตเกียว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมิน ESG ได้ที่
http://arabesque.com/docs/sray/S-Ray%20Methodology%20v260.pdf

เกี่ยวกับ Vigeo Eiris
Vigeo Eiris เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) 
และให้บริการด้านต่างๆ แก่นักลงทุน รวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งประเมิน
ความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นด้านความยั่งยืนในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน
อย่างยั่งยืนขององค์กร โดย Vigeo Eiris มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
และมีสำนักงานที่ลอนดอน บรัสเซลส์ คาซาบลังก้า ฮ่องกง มิลาน นิวยอร์ก ราบัด และซานติเอโก้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมิน ESG ได้ที่
https://www.settrade.com/StaticPage/esg/pdf/VigeoEirisFAQ_ESGAssessmentMethodology.pdf


                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________