รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2563 13:52:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                 ฉบับที่ 30/2563
                                         12 มิถุนายน 2563
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2563

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 3.2% 
จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%
จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 31,580 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสอดคล้องกับทิศทางของตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย
ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ดีขึ้นรวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 2-3
ตลอดจนการปรับเพิ่มจำนวนหุ้นไทยในดัชนี MSCI อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยภายนอกที่ผู้ลงทุนควรติดตามที่สำคัญได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีนซึ่งอาจขยายขอบเขตไปเป็นสงครามการค้ารอบที่ 2 ท่ามกลางความพยายามในการฟื้นเศรษฐกิจโลกภายหลัง
COVID-19

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดที่ 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 3.2% 
จากสิ้นเดือนก่อน โดย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
และกลุ่มบริการเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index
-ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 31,580 ล้านบาท
-มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
22% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562
-Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 19.8 เท่า และ 
18.5 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า และ 15.2
เท่าตามลำดับ
-อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 3.68% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.32%
-มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท ลดลง
 13.6% จากสิ้นปี 2562
-ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท 
ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 15,125 ล้านบาท

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 318,201 สัญญา ซึ่งลดลง 
12.9% จากเดือนก่อน

                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________