รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 16:49:00
หัวข้อข่าว
SET News :ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 28/2563
                                                 5 
มิถุนายน 2563

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนมิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) 
ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 22
มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 9 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

หลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)
- บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)
- บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM)
FTSE SET Shariah Index
- บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)
- บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
- บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)
- บมจ. ซาบีน่า (SABINA)
- บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL)
- บมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV)

หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)
FTSE SET Mid Cap Index
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
FTSE SET Shariah Index
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค (AH)
- บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT)
- บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH)
- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
- บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC)
- บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW)
- บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO)
- บมจ. นามยง เทอร์มินัล (NYT)
- บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC)
- บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (PSH)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
- บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์ 
www.ftse.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม
 2563

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________