รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 12:29:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ FMT
หลักทรัพย์
FMT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
สำนักงานได้รับ แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
ของ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ CTJ Holdings2, Ltd.
  
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________