รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่ไม่รวมในการคำนวณดัชนี           

เรื่อง                        :
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี

ชื่อบริษัท                      :
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(PACE)
วันที่มีผล                      : 04-Jun-2020
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกสั่งพักการซื้อขายติดต่อกันครบ 3 เดือน 
มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ SET