รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย Jamil Mohamed
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.2657% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.8203% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.2657% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.8203% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1474% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1474% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.8265% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.9116% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.8265% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.9116% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1294% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.1071% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว เจนจิรา อัศวะธนกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1294% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.1071% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0922% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0922% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เพชร ไวลิขิต
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4184% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.6526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.4184% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.6526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0819% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0819% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0819% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0819% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย มายเรียด วัสดุ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 7.3842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 51.4628% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.3842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 51.4628% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.0608% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 44.3415% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.0608% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 54.4415% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

11. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 10.439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 11.0223% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 10.439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 11.0223% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย FOREVER ZILLION LIMITED 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 16.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 16.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------