รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2563 09:52:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่าน SETSMART        

เรื่อง                        : 
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1)
เหตุผล                       : ส่งงบการเงินแต่ไม่สามารถส่งสรุปผลการดำเนินงาน (Form 45)
 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________