รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 16:39:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนเมษายน 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 24 /2563
                                      12 พฤษภาคม 2563
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมษายน 2563

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% 
จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 68,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%
จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 46,782 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทย
โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2563
ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลก โดยในเดือนเมษายน
SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือนก่อนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย สอดคล้องกับสถานการณ์
COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป
นอกจากประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดแล้ว ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับการปรับตัวของประชาชน
และผู้ประกอบการในประเทศเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ
และการเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศในระยะต่อไป

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ปิดที่ 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% 
จากสิ้นเดือนก่อน โดย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ
และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index
-ในเดือนเมษายน 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 46,782 ล้านบาท
-มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 68,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%
 จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562
-Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 17.7 เท่า และ 
15.1 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.3 เท่า และ 14.0
เท่าตามลำดับ
-อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 4.0% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.3%
-มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 14.2 ล้านล้านบาท ลดลง 
16.4% จากสิ้นปี 2562
-ใน 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท 
ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 11,666 ล้านบาท
 
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-ในเดือนเมษายน 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 365,223 สัญญา ซึ่งลดลง 
51.6% จากเดือนก่อน

                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________