รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 เม.ย. 2563 17:38:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการสำหรับ BTS Futures เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ของ BTS ฉบับที่ 2
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แจ้งการดำเนินการสำหรับ BTS Futures
เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ของ BTS ฉบับที่ 2

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________